Neuter/Spay – kastrering

*UTARBEIDES*

Kastrering

Kastrasjon er et kirurgisk inngrep som fjerner kattenes reproduksjonsorgan. På hannkatter fjernes testiklene, mens på hunnkatter fjernes eggstokker og livmor. Dette for å forhindre forekomsten av uønskede/uplanlagte kull av huskatter, og for å skåne katter fra deres egne kjønnsdrifter samt atferd knyttet til disse.
Alle katter som ikke skal brukes i avlsarbeid bør kastreres.
Kastrering medbringer flere heldige fordeler for både katt og eier, og er nesten utelukkende positivt med få unntak.

Ukastrerte katter bør ikke få vandre løse ute! Ulike prevensjonsmidler som f.eks p-piller til hunnkatt forhindrer ikke nødvendigvis forekomsten av kattunger.

Fordeler ved kastrering

Det er en rekke fordeler ved kirurgisk kastrering av katter, og som nevnt over er det nærmest utelukkende positive virkninger av inngrepene.

Fordeler ved kastrasjon av hunnkatt
 • Får ikke løpetid
  – ei heller atferdsendringer knyttet til løpetid som markering eller høylytt lokking på gutta
  – slipper frustrasjonen av kjønnsdrifter som river
 • Ingen til redusert risiko for;
  – livmorbetennelse
  – cyster på eggstokkene
  – jurkreft
 • Ingen ukontrollert formering
Fordeler ved kastrasjon av hannkatt
 • Kjønnsdriften avtar, og med det uønsket oppførsel som;
  – urinmarkering
  – høylytt lokking på damer
 • Mindre slossing med andre fertile hanner
 • Holder seg mer hjemme, drar sjeldnere på rek
 • Blir roligere
  – slipper frustrasjonen av kjønnsdrifter som river
 • Fedrer ingen uønskede kattunger

Ulemper

Ulempen ved kastrasjon er likt for begge kjønn. Ved kastrasjon avtar kjønnshormonenes virkning, naturlig nok, noe som har stor innvirkning på kattens aktivitetsnivå, appetitt og forbrenning.
Katten bli roligere som kastrat, og vil ikke ha like høyt behov for energi som før den ble kastrert. Kjønnshormonene som regulerer kattens appetitt, vil miste sin innvirkning etter inngrepet og med det øker kattens appetitt.
Kattens forbrenning går betraktelig ned i kombinasjon med økt appetitt og redusert aktivitetsnivå, noe som svært ofte resulterer i overvekt.

Det blir derfor produsert ulike typer fôr for kastrerte/steriliserte katter, som har lavere kaloriinnhold, nettopp for å imøtekomme og bøte på dette problemet.

Fordeler ved tidlig kastrering

Fordelene ved å kastrere kattungene tidlig blant annet:

 • Som oftest kommer de seg betraktelig raskere etter inngrepet enn ungkatter eller voksne.
 • Minsker forekomsten av overvekt senere i livet.
 • Kattene blir roligere, opplever mindre stress knyttet til kjønnsdrifter, og forekomsten av plager knyttet til stress reduseres naturligvis også.

KILDER/REFERANSER
Neuter and Spay – kastrering, Westeroscat
Kastrering katt, Anicura Norge

%d bloggere liker dette: