Before buying a kitten


For english click here

Hva er forskjellen på rasekatt og huskatt?

En rasekatt er en katt som er registrert i en stambok for rasen, med flere registrerte generasjoner bak seg. Det kreves 4 generasjoner for at en stamtavle skal være komplett, og for at en katt skal kunne regnes som fullverdig rasekatt.
En rasekatt kommer fra en oppdretter som har registrert stamnavn i et forbund. Alle katter blir registrert i forbundets stambok, og vil ha sin personlige stamtavle utstedt av forbundet.
En katterase defineres av en rekke typiske trekk og egenskaper, gjeldende bl.a utseende og gemytt, som er oppført i en egen rasestandard som oppsummerer de gitte kjennetegn.
Se Maine Coon for å lære mer om rasens opprinnelse, eller se standard under Maine Coon.

En katt uten stamtavle er en huskatt. Uansett hvem som er foreldre til katten. Uten stamtavle er katten ikke rasekatt.
Stamtavlen er et bevis for systematisk avl gjennom generasjoner, og vil kunne dokumentere kattens slekt og opprinnelse.
En blandingskatt er en huskatt, uavhengig av hvor mange prosenter den skulle være av ditt eller datt.

Hvorfor er det viktig med stamtavle?
Verdien av en stamtavle og ved å registrere kattene i stambok er at man vil kunne jobbe systematisk med linjene for å bevare og bedre rasen. Som oppdretter har en lover og regler en plikter seg å følge. Dette værer seg blant annet på kattehold, hvordan katten skal ha det, helsetester for å forebygge og forhindre arvelige sykdommer.

Hva kan du forvente av en seriøs oppdretter?

Alle seriøse oppdrettere har sitt stamnavn registrert i et katteforbund. Hovedandelen av oppdrettere i Norge er registrert i NRR, men en har også andre forbund som TICA, WCF m.m.

Alle kattunger fra seriøse oppdrettere skal være registrerte og få med seg sin egen personlige stamtavle.
En oppdretter registrert i NRR har ikke lov til å selge rasekattunger uten stamtavle, ei heller levere kattungene før fylte 12 uker.

Som kjøper skal du alltid få med:
– Stamtavle utstedt fra forbundet oppdretter er registrert i.
– Kjøpekontrakt som daterer overføring av eierskap og kjøpssum.
– Fersk helseattest fra veterinær.
– Bevis på ID-merking.
– Vaksinasjonsbok eller kjæledyrpass med oversikt over vaksiner og ID-merking, og dato for neste vaksinasjon.

Du vil få informasjon om:
– Foreldrene; helse og gemytt, både på godt og vondt.
– Oppfølging av kattungen; mat, stell og utstyr som behøves.
– Du vil også ha stående tilbud om oppfølging, råd, tips og hjelp fra oppdretter, gjerne hele kattens liv.

Hva vil en seriøs oppdretter kreve av deg generelt?
– Oppdretter vil kreve at kattunger solgt til selskap og kos skal kastreres innen dem er 7-8 måneder, med mindre dem blir levert ferdig kastrert.
Oppdretter vil i tilfellet kreve en attest på at katten har blitt kastrert. Noen benytter seg av kastreringsdepositum som da vil bli tilbakebetalt ved fremvisning av attest.
– Katten skal følges opp med årlige helsesjekker og vaksinasjoner.
– Du opplyser oppdretter dersom katten trenger å bli omplassert. Oppdretter vil da tilby å hjelpe til med å finne nytt passende hjem osv.
– Du opplyser oppdretter dersom katten skulle bli syk, spesielt om det er en arvelig sykdom som vil kunne påvirke avlen videre på linjene.


Sider: 1 2


Kategorier:Kattunger/Kittens

Stikkord:

%d bloggere liker dette: