Fôrvert

Hva er en fôrvert i korte trekk?

En oppdretter er avhengig av å finne en løsning og balanse mellom å regulere antall katter i hjemmet, og behovet for linjene i videre avl.
Ofte er løsningen derfor å søke seg ut fôrverter for å unngå at oppdrettet går utover kattenes trivsel og individualitet.
Katten blir gitt bort til redusert pris, eventuelt «gratis», mot fôrvertens tjenester i forbindelse med kattehold.

En fôrvert eller et fôrhjem huser katten, og i praksis er katten deres, men på papiret står oppdretter som eier inntil kontrakten er oppfylt.
Det inngås en avtale mellom oppdretter/eier og den som ønsker å være fôrvert. Denne går ut på hvor lenge katten skal holdes fertil, diverse vilkår og krav som stilles til et slikt samarbeid.

Hvorfor benytter oppdrettere seg av fôrvert?

Som nevnt over så står oppdrettere ofte ovenfor et balansedilemma. Ved for mange katter i husholdet kan det gå utover kattenes trivsel og egenhet, og de vil derfor mistrives eller ikke få tiden og omsorgen hver og en av dem trenger og fortjener.

Ved å benytte seg av fôrverter kan oppdretter jobbe mer effektivt mot sine mål i oppdrettet samt ivareta hver enkelt katt. Man får muligheten til å jobbe med flere katter samtidig enn hvis man kun skulle få brukt av dem man selv kunne huse.

Fôrvertordningen er i utgangspunktet en vinn-vinn-vinn situasjon.
Oppdrettere får utvidet kapasitet og muligheter for avlen, og personer som ønsker seg rasekatt eller vurderer selv å starte eget oppdrett av rasen får prøvd seg innenfor sikre rammer og med god oppfølging av oppdretter. Kattene involvert får et hjem hvor dem får det dem trenger, og slipper å risikere å forsvinne i mengden hjemme hos oppdretter.

Hvem egner seg som fôrvert?

Det er mange ulike hjem som kan egne seg som fôrhjem,
Det aller viktigste er at du er en ansvarlig og bevisst katteeier som har fornuftig syn på hva godt dyre- og kattehold gjelder.
Det vil råde forskjeller mellom å huse en hunn eller hann, mer om dette kan du lese nedenfor.

En forutsetning for å være en aktuell som fôrvert er at du ikke bor altfor langt unna, slik at jeg har mulighet til å følge både deg og pus tett opp.
Du bør derfor ikke bo lenger unna enn 1-2 timers kjøretur, avhenger litt av om du huser hunn eller hann.

Fôrvert og oppdretters fordeling av ansvar og forpliktelser

Fôrverten får overta kattungen ved normal leveringstid ved ca 14-17 ukers alder. Oppdretter står ansvarlig for alt som er avlsrelatert, og står som juridisk eier av katten på papiret inntil kontrakten er oppfylt.
Hovedsakelig blir ansvarsfordelingen mellom fôrvert og oppdretter delt mellom det hverdagslige og avlsrelatert.
Når avtaleperioden er over skal katten kastreres og eierskapet blir overført til fôrvert.

UTGIFTER
Katten er et fullverdig familiemedlem hos fôrverten, og fôrvert står derfor ansvarlig for å ta seg av og dekke de hverdagslige og nødvendige utgifter til mat, kattesand, leker, pelsstell, klorestativ, forsikring(via oppdretter), veterinærutgifter/-egenandel.

Alt som er avlsrelatert vil oppdretter stå for, det værer seg diverse veterinærutgifter/-egenandel og andre utgifter direkte knyttet til avl.
Når katten er 1 år skal den HD-røntges og gjennomgå HCM-ultralyd for klarering for avl – dette dekker altså oppdretter. Dersom den får tilfredsstillende resultater på helsetestene er den klar for å brukes i avl. Katten skal igjennom ny HCM-undersøkelse ved 2-3 års alder og før kastrering.

KATTEHOLD
Katten skal holdes som innekatt fram til den er kastrert. Fôrvert må gjerne lage til en utegård eller lignende til pus, eller lufte den i sele dersom katten tillater det.
Det er uhyre viktig at katten ikke får gå løs ute, og at man passer på at den ikke får til å snike seg ut. Dette er fôrvert ansvarlig å sørge for.
Katten skal ei heller omgås andre fertile katter (-unntak av fertile av samme kjønn kan avtales med oppdretter).
Fôrvert kan gjerne ha andre katter, da forutsatt at den/de er kastrert.

Fôrverten forplikter seg til å gi katten et godt liv, sette seg inn i kattens adferd og ta godt vare på pus.
Det kan være lurt å ha en fast og pålitelig kattepasser dersom man skal reise bort, en som kjenner til og er innforstått med vilkårene.

UTSTILLING
Fôrverten er på ingen måte pålagt å stille ut katten, men plikter seg til å stille katten disponibel for at oppdretter kan stille den ut etter ønske og avtale.
Fôrvert må gjerne stille ut katten på eget ønske, etter avtale med oppdretter.
Den parten som ønsker å stille ut er også den som står for utgiftene til påmelding.

Dersom fôrvert ønsker å stille katten, vil oppdretter være behjelpelig med opplæring av showbad etc og sponser med nødvendige pelspleieprodukter.

PARINGER
Når katten har fått tilfredsstillende resultater på sine helsetester, så begynner avlsarbeidet og katten møter sin partner for noen dagers paring.
Alt blir arrangert og fikset praktisk av oppdretter.

Katten vil bli holdt fertil til den er minimum 3 år gammel, eller til antall kull er oppfylt i henhold til kontrakten.

KASTRERING
Når kontrakten er oppfylt skal katten kastreres med mindre oppdretter og fôrvert blir enige om å inngå en forlenget avtale e.l.
Fôrverten står for kastrering, og vil få katten overført til sitt eie etter fremvist attest/bekreftelse fra veterinær.
Når katten er fem år står fôrvert for HCM-undersøkelse av katten.

Fôrvert for hunnkatt

Ønsker du helst å være fôrvert for en hunn, så er det en stor fordel om det er kort reisevei mellom oss, helst ikke mer en 1,5 times kjøretur. Dette er for at jeg skal kunne få fulgt opp deg, pus og kattungene best mulig.
Hunnen føder sine kull hos fôrverten.
Det er arbeidet med å oppfostre kattungene som er betaling for fôrkatten.
Oppdretter dekker fôr og forbruk av trepellets til kattungene, og selvfølgelig andre relaterte utgifter som vaksinasjoner, ormekur, ID-chip m.m.

Som fôrvert for en hunnkatt må du gjerne ha hund og barn – dette vil være et stort pluss mtp sosialisering av kattungene i de viktige ukene fra dem er 2-8 uker.

Hunnen er tiltenkt å ha et par-tre kull dersom hun får gode resultater på helsetestene. Antall kull avhenger av kullets størrelse og hunnkattens avlsverdi.
Hunnen trenger tid for å innhente seg mellom kullene, og vil trenge mellom 3-12 mnd mellom hvert kull.

Som nevnt over så kan det være en gylden mulighet for dem som funderer på å starte oppdrett selv å teste det ut innenfor disse trygge rammene til fôrvertordningen.

Fôrvert for hannkatt

Ønsker du helst å være fôrvert for en hann, så vil det også være en fordel at du ikke bor så langt unna lik som med hunnkatt. Dette for at det ikke skal være så tidkrevende å frakte hann- eller hunnkatten til og fra paring.

Som fôrvert av hannkatt bør du være forberedt på å ta imot hunner for paring. Det kan være å anbefale å ha et egnet rom tilpasset for den slags virksomhet.
Det er ikke uvanlig at hannen kan finne på å duftmarkere, men som regel er sannsynligheten for dette mindre dersom han får damene på besøk til seg og sitt territorium.
Litt markering må man nesten regne med da det er slik hannen flotter seg for damene, men dersom markering skulle vise seg å bli et problem, så vil vi kunne enes om å kastrere hannen tidligere enn antatt da disse tendensene og store markeringsbehovet har vist seg å kunne være en arvelig faktor.

Kunne du tenke deg å være fôrvert? Ta kontakt med oss da vel og fortell litt om deg/dere selv 😀

%d bloggere liker dette: