HD

 • What is HD?
 • Symptoms
 • Heredity
  Breeding
 • Examination
  sending to PawPeds or OFA
 • Grades
  PawPeds
  OFA
 • Treatment
 • Picture gallery

What is HD?

Hip dysplasia in a congenital heritable defect that affects the hip sockets in the pelvis. In most cases of HD the sockets are too shallow for the head of the femur, which causes a poor fit.
Normally the heads of the femur are supposed to lie well within the sockets and get properly covered.
In cases of HD the femur heads and sockets are misfits, and causes the surfaces to grit and tear at the hip’s articular cartilage.

When finally bone grits against bone, it will cause the cat a great deal of pain. When the cartilage between femur head and hip socket is torn away, it leaves the body desperat for a solution. The body will then try to heal it self by replacing the lost cartilage by producing more bone substance, unfortunately this will only make the problem and pain much much worse.

SYMPTOMER

Det kan være vanskelig å oppdage HD hos katt ettersom symptomene kommer gradvis, og kan henge sammen med alder og andre faktorer som forkalkninger. Ulike symptomer som kan være greie å være obs på:
– inaktivitet
– stivhet
– lammelse i bakparten
– vansker med å hoppe eller gå i trapper
– vansker med å gjøre fra seg sittende

For å få et tilstrekkelig bilde av hoftestatus er det derfor nødvendig med røntgenundersøkelse. Enhver veterinær skal kunne klare å spotte de verste tilfellene og luke dem ut, men det kan være greit å sende bildene inn til f.eks PawPeds eller OFA for avlesning av spesialister.
Anbefalt alder for HD-røntgen er fra 10 måneder til 2 år i PawPeds, og fra 12 mnd til 2 år hos OFA.

ARVELIGHET

Det er ulike meninger og oppfattelser om hvorvidt HD er arvelig.
HD blant katter er arvbart, og avviket i hoftene er tilstede allerede fra fødsel av. I de fleste tilfeller skyldes HD grunne hofteskåler, men i andre tilfeller er selve hoftekula også deformert.

Grunner til at folk er i tvil om hvorvidt HD er arvelig er at man kan få kattunger som viser seg å ha HD, selv om begge foreldrene er normale, og vice versa – man kan få avkom med normale hofter etter paring mellom to med HD.
Dette er fordi det ikke arves direkte fra foreldrene, men er en mer sammensatt arvegang med flere faktorer som spiller inn.

Hva er vitsen med å følge helseprogram da, hvis det likevel kan dukke opp HD selv etter normale foreldre?
Ja, det kan dukke opp HD selv etter normale foreldre, poenget er at selektering over flere generasjoner gir gode resultater og graden av HD som rammer avkom er derfor mildere.

AVL
Maine Coons avlsbase er for snever til at vi kan selektere bort alle som har HD i avl, og kun bruke de med normale hofter. Derfor har det blitt opprettet helseprogram og avlsanbefalinger for å jobbe med de resursene vi har.
Anbefalingene er at man utelukker de alvorligste tilfellene fra avl, værer seg alvorlig og moderat HD, men kan pare milde med frie partnere.

UNDERSØKELSE

For å få et tilstrekkelig innblikk i kattens hoftestatus, trengs en røntgenundersøkelse. Det er ulik praksis fra veterinær til veterinær om vedkommende sederer katten før undersøkelsen eller ikke, men det kan ha sine fordeler at katten ligger helt i ro for å få til bra bilder.
Ved en røntgenundersøkelse ligger katten på rygg, og hoftene blir holdt og støttet. Hoftene skal bli holdt rett, og knærne skal ikke vris innover eller tukles med, de skal kun støttes og holdes i ro.
Når bildene er tatt kan man velge om man vil sende dem inn for avlesing av spesialist hos PawPeds eller OFA.

SENDE INN TIL PAWPEDS ELLER OFA

 • Fyll ut PawPeds skjema, eller OFAs skjema, og ta med til kattens undersøkelse
 • Betal avlesning, det koster 150 SEK hos PawPeds, og 35-40 USD hos OFA.
 • HD-røntgen hos din veterinær, som sender bilder og skjema videre
 • Resultatet av avlesning kommer om noen uker

GRADERINGER

PAWPEDS
PawPeds har èn avleser, Elisabeth Ball pr dags dato, som benytter seg av 4 ulike grader for sortering av HD;
– Normal – fri for HD
– Grad 1 – mild HD
– Grad 2 – moderat HD
– Grad 3 – alvorlig HD

hvor anbefalingene er å ta grad 2 og 3 ut av avl, og man kan pare grad 1 med partner som er normal. Katten må være 10 måneder eller eldre for å bli vurdert.

OFA
OFA benytter en avleser for katter under 2 år, og tre avlesere for katter som er 2 år pluss. Katter som er under 2 år får en preliminær (foreløpig) avlesning av Dr. G.G Keller, mens katter ved 2 år eller eldre vurderes av tre ortopeder.
OFA har hele 7 ulike grader for sortering av HD;
– Excellent – supre hofter
– Good – litt mindre perfekte enn ex, men fortsatt frie hofter
– Fair – litt uregelmessigheter, men regnes fortsatt som frie
– Borderline – uklart resultat, i «grenseland», anbefaler rerøntgen ved 2 år
– Mild
– Moderate
– Severe

BEHANDLING

Katter med mild til moderat hofteleddysplasi viser lite til ingen symptomer på dette. Som oftest kan de klare seg fint i mange år før problemene dukker opp.

Hva alvorlig HD angår, så kan det være mulig å behandle kirurgisk såfremt det ikke er tilleggsdiagnoser tilstedet – som f.eks Patellaluksasjon (løse kneledd).
Operasjon av alvorlig HD er ganske kostbart, og innebærer en lang og smertefull rekonvalesenstid for pus.
Alternativene er;
– smertelindring
– kirurgisk fjerning av hoftekula
– kirurgisk innsetting av hofteprotese

Galleri; graderinger fra PawPeds

Galleri; graderinger fra OFA
(bildene viser hundehofter med de ulike gradene)

Sources:
PawPeds – Feline Hip Dysplasia
Alterskjær Maine Coon
Westeroscat – HD
OFA- Hip Dysplasia

Picture:
– cross section hip joint


Sider: 1 2


Kategorier:Helseinfo/Healthinfo

Stikkord:,

%d bloggere liker dette: